İSG Politikamız

İSG Politikamız

Binsat Holding İşletme Hizmetleri olarak, hizmetlerimizin sürdürülebilirliğini sağlayarak, çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturmayı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü benimsetmeyi önemsiyoruz. İnsani dokunuş prensibiyle, dünyanın hızla büyüyen fırsatlarından yararlanarak, iş sağlığı ve güvenliğinde sürekli iyileşme ve gelişme ile her bir çalışanımızın işini güvenli bir şekilde tamamlamasını ve evlerine sağlıklı bir şekilde dönmesini amaçlıyoruz.

Üst yönetim tarafından, kuruluş içerisinde tüm seviyelerde, İSG yönetim sistemi içindeki ilgili görevler için sorumlulukların ve yetkilerin belirlendiğini, iletildiğini ve dokümante edilmiş bilginin sürekliliğinin sağlandığına dair güvence altına alınmıştır. Organizasyonun İSG yönetimi ile alakalı tüm sorumluluklarını yönetmesini pozitif veya negatif anlamda etkileyebilecek konuların takibi sağlanmaktadır.

Şirketimiz, İSG politikalarında ve risk kontrol stratejilerinde aşağıdaki temel ilkeleri benimsemiştir:

  • İş sağlığı ve güvenliğini her işin önünde tutarak, çalışanlarımıza tam güvenli iş ortamı sağlayarak iş kazalarını ve meslek hastalıklarını engellemek,
  • İSG tehlikelerini ortadan kaldırmak için risk kontrol hiyerarşisine göre önlem almak ve İSG risklerini azaltmak,
  • Uyguladığımız yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi için çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamak,
  • Sürekli eğitim ile çalışanlarımızın kişisel gelişimine katkıda bulunarak motivasyonu arttırmak,
  • Süreç yaklaşımı ve risk tabanlı düşünme ile tüm bu yönetim sistemlerinin etkinlik ve performansını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek.

Ayrıca, tüm faaliyetlerimizde Çevre, İş Sağlığı Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti ve Kalite Yönetim Sistem Standartlarına, üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına, müşteri tarafından iletilen uygunluk yükümlülüklerine ve tüm ilgili yasal mevzuat hükümlerine uymak; IFC, EBRD, SEP, ESMP, ESAP, ESIA ve diğer ilgili yasal gerekliliklere ve işveren beklentilerine uyum sağlamak; tüm paydaşlarımız için güvenli bir ortam oluşturmak; iş kazalarını, yaralanmaları, meslek hastalıklarını ve insanların uğrayacağı zararı önlemek için güvenli çalışma yöntemlerini uygulamak ve sürdürülebilirliğimizi sağlamak için gerekli kaynakları temin etmek; hedeflerimizi belirleyerek, her seviyeden çalışanımıza, alt yüklenicilerimize ve iş ortaklarımıza açıkça bildirmek; alt yüklenicilerin İSG performanslarını geliştirmek ve sistemlerine katkı sağlamak konularında taahhütte bulunmaktayız.